LV | EN
Tehnisku iemeslu dēļ mājas lapas informācija no 2015.gada janvāra netiek atjaunota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Jaunumi

Biedrība “Iespēja visiem” sadarbībā ar Vidrižu pagasta pārvaldi aicina uz iedzīvotāju sanāksmi, kas notiks 24. martā plkst. 18:00 Vidrižu pagasta skolas zālē.

17.03.2015

 Darba programmā 3 jautājumi:

1.Biedrība "Limbažu lauvas" ir uzņēmusies iniciatīvu, lai izveidotu jaunu vienotu rīcības grupu, kas darbotos visā Limbažu novada teritorijā līdzšinējo partnerību "Brasla" un "Jūrkante" vietā. Kādēļ tāda izvēle par to pastāstīs Biedrības "Limbažu lauvas" pārstāvji (plānots, ka piedalīsies valdes priekšsēdētāja, uzņēmējs Andris Krogzeme un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra vadītājs Aigars Legzdiņš)

2.Vidrižu pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Ļevšina informācija par Akmentiņa ielas pārveidošanu par gājēju un riteņbraucēju ceļu.

3. Informācija par biedrības ‘Iespēja visiem” jauno LEADER apstiprināto projektu Vidrižu pagasta dīķa krastmalas sakopšanai un atpūtas vietas ierīkošanai. Projekta vadītāja Inta Luse.
Aicinām visus aktīvos un sava pagasta patriotus, kam nav vienalga, kā paši dzīvosim, cik būs sakopta teritorija, ko katrs varam izdarīt kopējai  savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Lasīt vairāk

Aizaugusi Lauksaimniecības zeme

07.01.2015

 Ja lauksaimniecības zeme, kas lielāka par 0,5 ha, ir aizaugusi ar kokiem un koku augstums ir lielāks par pieciem metriem, tad uz šādu audzi attieksies Meža likuma prasības, kas stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī. Tas nozīmēs to, ka tāda zeme to īpašniekiem būs jāinventarizē Valsts meža dienestā kā mežs.

Tomēr jāņem vērā, ka Meža likumā ir teikts, ka meža apsaimniekošana nedrīkst būt pretrunā teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam. Tas nozīmē to, ka meža teritorijām jābūt noteiktām saskaņā ar spēkā esošo Limbažu novada teritorijas plānojumu. Gadījumos, ja Limbažu novada teritorijas plānojumā plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam nepieļauj meža izveidi, zemes īpašniekam būs pienākums attīrīt zemes platību no kokiem. Līdz 2015.gada 1.janvārim zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, koki cērtami saskaņā ar 2013.gada 24.janvārī Limbažu novadā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par koku ciršanu ārpus meža Limbažu novada administratīvajā teritorijā". Ja ar kokiem aizaugušās zemes īpašnieks vēlas veikt zemes lietošanas veida un platības izmaiņas, tad viņam jādodas uz pašvaldību, jāsaņem izziņa par to, ka ir pieļaujama mežsaimnieciskā izmantošana atbilstoši teritorijas plānojumam, un tad jādodas uz Valsts meža dienestu.

Nodokļu maksātāju zināšanai - par aizaugušu lauksaimniecības zemi ir jāmaksā lielāks zemes nodoklis nekā par meža zemi.

Lasīt vairāk

07.01.2015

 


Lasīt vairāk